Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Λαϊκή Κιθάρα-Acoustic Guitar

Καπάκι από παλιό Γερμανικό Έλατο,Σκάφος Παλίσσανδρος Ινδιών,Ταστιέρα Έβενος,Μανίκι Κέδρος Βραζιλίας,Διακόσμηση Παλίσσανδρος, Όστρακο,Ivoroid,Έβενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:


wedding cars Newcastle