Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ


Σχεδόν έτοιμο για την κολλάντζα


Κατασκευές με σκάφη που έγιναν το καλοκαίρι:
Τριχορδο με καρυδιά
Τρίχορδο με "γέρικη" μουριά
Λαούτο με σκούρα καρυδιά(Αμερικής)
Επίσης Φιγούρα και τρυπα με στόκο και δόγες από ελληνική καρυδιά έτοιμες για το καλούπι.

wedding cars Newcastle