Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Μπουζούκι 19ου αι.-19th century Bouzouki

Η επισκευή έγινε με βάση τα δεδομένα του κατασκευαστή.Πιστεύω πως αποτελέι ένα από τα πρωιμότερα δείγματα μπουζουκιού του 19ου αι.και ειδικά του μπουζουκιού της Πελοποννήσου.Στις ενδεικτικές παλιές φωτογραφίες διακρίνονται ομοιότητες μεταξύ του επισκευασθέντος οργάνου και των εικονιζομένων.(Οι παλιές φωτογραφίες αντλήθηκαν από το :  Anopolis72000.blogspot.gr και το βιβλίο του Σταυρου Κουρούση από τον Ταμπουρά στο Μπουζούκι)
wedding cars Newcastle